Stanton Chase
Kako se Executive Search kompanije razlikuju od agencija za regrutaciju? 

Kako se Executive Search kompanije razlikuju od agencija za regrutaciju? 

May 2023

Share:

Video cover

Klasično regrutovanje popunjava mesta; executive serach gradi imperije.

Pri zapošljavanju profesionalaca na menadžerskim pozicijama, kompanija može da traži kandidate u svojim redovima, koristeći sopstvene izvore i procese, ili da se obrati nekoj drugoj organizaciji, odnosno executive search kompaniji ili agenciji za regrutaciju.

Prema podacima iz istraživanja koje je naša kompanija sprovela ispitujući generalne i HR direktore, odluku o angažovanju executive search kompanije i/ili agencije za regrutaciju donose sledeći sektori:

  • Najviše rukovodstvo (42.4%)
  • HR sektor (39.4%)

Što se tiče procesa donošenja odluke, istraživanje je pokazalo i sledeće:

  • Tender: 21.2% kompanija o ovom izboru odlučuje preko tendera.
  • Globalni ili regionalni ugovori: Isti je procenat kompanija  kod kojih se ova vrsta saradnje realizuje kao deo globalnog ili regionalnog ugovora.
  • Sedište kompanije: Ovaj angažman je odluka iz sedišta kompanije u 18.2% slučajeva.
  • Preporuka poslovnih partnera: U 12.1% slučajeva radi se o preporuci poslovnih partnera.

Generalni i HR direktori smatraju da je najbitnija usluga executive search kompanija pronalaženje najvišeg rukovodećeg kadra za njihovu kompaniju. Na drugom mestu po važnosti je procena rukovodećeg kadra. Zatim slede coaching za rukovodioce i predlog strategije za razvoj ljudskih potencijala.

Ovaj članak se bavi suštinskim razlikama između executive search kompanija i agencija za regrutaciju.

Kako se definišu executive search kompanije i agencije za regrutaciju

Executive search kompanija ostvaruje partnerski odnos sa klijentima u cilju identifikovanja, procene i odabira najboljih kandidata u skladu sa zahtevom pozicije. Executive search kompanije čine konsultanti sa velikim iskustvom, specijalizovani za različite industrije i menadžment konsalting. Radi se o visoko kvalifikovanim stručnjacima koji su tokom svojih impresivnih karijera bili na najvišim pozicijama. Njihova stručnost leži u identifikaciji, evaluaciji, proceni i odabiru najbolje osobe za traženu poziciju, pri čemu se njihov uspeh meri pozitivnim uticajem koji njihovi kandidati imaju na kompanije u kojima se zaposle.

Agencije za zapošljavanje, s druge strane, obezbeđuju grupu kandidata koji ispunjavaju određene kriterijume, ali obično nemaju isti nivo iskustva kao konsultanti za traženje izvršnih direktora. Fokusirajući se na kvantitet nad kvalitetom, agencije za regrutaciju prepuštaju procenu i selekciju kandidata klijentu. Kao rezultat toga, oni možda neće u potpunosti razumeti složenost poslovanja ili ulogu koju njihovi kandidati mogu da imaju u njegovom unapređenju.

Koje su razlike između biznis modela executive search  kompanija i agencija za regrutaciju?

Executive search kompanije funkcionišu po principu ekskluziviteta, usredsređene su na klijenta i rade u skladu sa definisanim projektnim zadatkom. Executive search kompanije često pronalaze kandidate sa raznovrsnim biografijama i imaju pristup kandidatima koji nisu u tom trenutku u aktivnoj potrazi za novom pozicijom. Uključene su u sve faze procesa, od definisanja projekta do intervjuisanja kandidata. Executive search konsultanti pružaju vrhunsku uslugu, nude izbor prvoklasnih kandidata, i grade dugogodišnje odnose sa klijentima zasnovane na poverenju. Svoju uslugu naplaćuju u skladu sa težinom svoje uloge u određenom projektu.

Agenti za regrutaciju nastoje da pozicioniraju što je moguće više kandidata u kratkom vremenskom periodu. Obično rade na mnogo projekata istovremeno. Ako se određeni projekat oduži, agenti za regrutaciju gube interesovanje da ga nastave. Agenti za regrutaciju nude svoje usluge bez avansnog plaćanja, i plaćeni su za kandidate koji se zaposle, a čije biografije su oni prezentovali. Cene njihovih usluga su  generalno niže zbog ograničenog obima njihovog angažovanja. Agenti za regrutaciju obezbeđuju dostupnost većeg broja kandidata ,,spremnih da promene posao” i brzo dostavljanje velikog broja radnih biografija.

Koje su razlike u metodama rada executive search kompanija i agencija za regrutaciju?

Executive search konsultanti vode projekat tako što u potpunosti razumeju industriju kojom se klijent bavi, kao i njegovu poslovnu strategiju i specifične potrebe. Primenjuju sofisticirane metode uključujući intervjue zasnovane na kompetencama, test ličnosti 360 stepeni i druge procene koje mogu biti podržane psihometrijskim testovima i nekim širim procenama. Identifikuju kandidate koji se uklapaju u korporativnu kulturu klijenta, imaju adekvatna znanja i prethodno iskustvo u vezi specifične pozicije. Uspeh konsultanta se ogleda u dugotrajnoj posvećenosti i uticaju koji će zaposleni kandidat vremenom ostvariti na toj poziciji, tako da su uvek motivisani da za svog klijenta obezbede najbolje i dugotrajno rešenje.

Agenti za regrutaciju služe se mrežom svojih kontakata, postavljanjem oglasa za posao i online bazama podataka kako bi pronašli veliki broj biografija kandidata koji bi odgovarali kriterijumima klijenta. Biografije šalju klijentima koji dalje samostalno razmatraju i procenjuju kandidate. Pošto je plaćanje usluge tek po zapošljavanju, agenti za regrutaciju imaju cilj da predstave što više kandidata što većem broju klijenata u što kraćem roku.

Kakve kandidate pronalaze executive search kompanije, a kakve agencije za regrutaciju?

Executive search kompanije najčešće se angažuju za najviše izvršne pozicije i članove upravnih odbora. Uglavnom su to projekti u kojima je teže doći do najboljih kandidata, a doći do toga da razmisle o promeni posla, i u kojima će i dobar i loš izbor svakako imati veliki uticaj na poslovanje klijenta. 

Agenti za regrutaciju najčešće se angažuju da pronađu kandidate za pozicije srednjeg menadžerskog nivoa ili za pozicije za koje postoji veći broj adekvatnih kandidata. Fokusiraju se na kandidate koji aktivno traže posao i one koje imaju daleko manje uticaja na poslovanje klijenta.

Koja je razlika u perspektivi kandidata executive search kompanija i agencija za regrutaciju?

Executive search konsultanti često kontaktiraju osobe na izvršnim pozicijama koje u tom trenutku uopšte ne traže novu poziciju i njihovu eventualnu zainteresovanost tretiraju sa visokim stepenom poverljivosti. Oni pomažu ovakvim kandidatima da uvide potencijalne prednosti ponuđene pozicije i iskoriste pravu priliku za promenu posla.

Agenti za regrutaciju kontaktiraju kandidate za pozicije srednjeg menadžmenta, od kojih većina aktivno traži novo zaposlenje. Jako su orijentisani na prodaju i fokusirani na saradnju sa što više klijenata i kandidata, što može biti prednost za kandidate koji se nalaze na pozicijama srednjeg menadžmenta i zainteresovani su za nove mogućnosti.

Da li je executive search pravi izbor za Vas?

Executive search kompanije koje su članice AESC-a rade po najvišim međunarodnim standardima i na taj način pružaju posvećenost klijentu, partnerski odnos i savetodavci su od poverenja.

Neke od prednosti executive search kompanija u odnosu na agencije za regrutaciju su razumevanje specifičnih potreba klijenata, specijalizacija za pronalaženje rukovodećeg kadra, dugogodišnje profesionalno iskustvo konsultanata i diskrecija. Kao pozitivni aspekti izdvajaju se i poštovanje ugovornih obaveza, rokova i dobar kvalitet kandidata. Pored toga, ističu se i visoki standardi komunikacije sa klijentom i kandidatima, kao i specijalizacija konsultanata po granama industrije i jasno definisana standardizacija procesa.

Povežite se sa vizionarskom executive search kompanijom – povežite se sa kompanijom Stanton Chase

Tradicija duga 30 godina pokazuje našu posvećenost da pomognemo najistaknutijim i najuspešnijim svetskim kompanijama da pronađu izuzetne lidere koji su im potrebni kako bi se istakli na tržištu. Šta razlikuje Stanton Chase od drugih executive search kompanija? Pre svega, naša ambicija i prilagođen pristup. Naša ekspertiza je zasnovana na brojnim uspešno zatvorenim projektima za pozicije na svim hijerarhijskim nivoima (generalni direktori, potpredsednici kompanija, članovi Upravnih odbora), što nam obezbeđuje izuzetne reference za pružanje visoko efikasne usluge pretrage i procene kandidata. Nastojimo da uvek u potpunosti razumemo strateške namere naših klijenata i savetujemo ih kako da ostvare poslovne ciljeve pronalaženjem najboljih talenata.

Ukoliko vam je potrebno korporativno liderstvo koje će vaše snove pretvoriti u stvarnost, kliknite ovde kako biste se povezali sa nekim od naših executive search konsultanata.

„Nema smisla zapošljavati pametne ljude i onda im govoriti šta da rade. Mi zapošljavamo pametne ljude da bi nam oni rekli šta da radimo.“ — Steve Jobs

O autoru

Miloš Tucaković je Managing Partner u Stanton Chase Belgrade i globalni lider sektora robe i usluga široke potrošnje.

Sa preko 30 godina iskustva u ljudskim resursima i menadžmentu i preko 15 godina iskustva u executive search-u, Miloš je jedan od vodećih stručnjaka iz oblasti ljudskog potencijala i kapitala.

Miloš je član je Komiteta znanja Srbije. Pored toga, predavač je na Visokoj hotelijerskoj školi.

Executive Search
Board Governance
CEO

How Can We Help?

At Stanton Chase, we're more than just an executive search and leadership consulting firm. We're your partner in leadership.

Our approach is different. We believe in customized and personal executive search, executive assessment, board services, succession planning, and leadership onboarding support.

We believe in your potential to achieve greatness and we'll do everything we can to help you get there.

View All Services