International
Locations

Executive Search Firm in Sofia, Bulgaria

Sofia Office

81B Bulgaria Blvd.
Floor 6
1404 Sofia
Bulgaria
Phone: +359 2 962 2931
Fax: +359 2 962 8347
E-mail: sofia@stantonchase.com

Stanton Chase Sofia was founded in the beginning of 2006 to focus purely on retained executive search. Since then we have been helping companies identify and attract qualified and experienced talents for top and middle managerial roles. We are experienced in cross-border searches and we offer a range of consulting services, including leadership assessment and competency evaluation.

Our team of consultants and researchers is a successful combination of professionals who have considerable experience and knowledge of the industries they specialize in and experience in the recruiting business, and last but not least – have strong network of contacts with key professionals. We have a very good understanding of both the specifics of the economical and business processes in the country, and the local market situation. We have also been investing in strengthening our relations with the Stanton Chase global network – we provide for the demand of qualified and capable managers not only from local resources but also from abroad, thus supporting international knowhow exchange and the development of professionals.

For our tenth anniversary we are glad to say that we have earned the respect of leading Bulgarian and multinational companies and we already have longstanding partnerships with some of them. Quite a few candidates, identified by Stanton Chase team have received a promotion in the country and abroad. The team has a strong history of successful projects for leading manager positions, as well as successful project for general management.  Our hard work was acknowledged with Performance Excellence Award among our South Eastern Europe colleagues in 2012.

We are an active member of the Bulgarian Human Resources Management and Development Association, the American Chamber of Commerce, the German-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce and the Hellenic Business Council in Bulgaria. We also attend projects related to encouraging young people to choose a career path.

Please find video presentation of the company (in Bulgarian) here.

Please find information following Stanton Chase CEO Survey 2015 , published in the website of Economy Magazine here ,  in karieri.bg , and also in economy.bg and here. (in Bulgarian).

You can read about the results from Stanton Chase CEO Survey 2014 published in AmCham magazine (in English) in March Issue 2015.

Darina Peneva recently wrote a material for Economy magazine (in Bulgarian), you can read here and for for Karieri.bg about giving feedback when hiring (in Bulgarian)  here.

And if you are interested in the latest tendencies in Technology sector, please read Krasen Vladimirov’s publication in CIO magazine (in Bulgarian) here.

Please find the latest interview with Dobromir Minkov, published in Investor.bg (in Bulgarian) here.
Please find the an interview with Darina Peneva, Managing Director (in Bulgarian) here.
Here you can find an interview in Bulgarian about the development of executive search services in Bulgaria presented by the local Consumer Products and Services practice group team. [Part 1], [Part 2]

Stanton Chase Bulgaria celebrated its fifth anniversary in the Bulgarian Market

Find out how Stanton Chase Sofia celebrated 10 years on the Bulgarian market here.

 

Софийският офис на Стантън Чейс стартира своята дейност в началото на 2006 г. с цел предлагане на услугата директен подбор на ръководен персонал. Днес продължаваме да помагаме на компаниите при идентифициране и привличане на висококвалифицирани таланти за висши и средни ръководни позиции. Също така предлагаме консултантски услуги като оценка на лидерски умения, идентифициране на личностен потенциал, оценка на професионални и бизнес компетенции и др.

Екипът ни представлява успешна комбинация от  компетентни консултанти и рисърчъри, които имат значителен опит и познания както в секторите, в които са специализирани, така и в подбора на персонал, и не на последно място – развита мрежа от контакти с утвърдени професиналисти. Познаваме добре спецификата на бизнес процесите в страната, както и динамично променящите се пазарни условия. От самото начало инвестираме в синергията с другите офиси от групата на Стантън Чейс, за да можем да помагаме на нашите клиенти да посрещнат нуждата от подготвени и способни мениджъри не само чрез локални ресурси, но и чрез подбор в други страни. По този начин подкрепяме както международния обмен на професионални знания и умения, така и развитието на качествени професионалисти.

За десетата ни годишнина можем да се похвалим с успешни дългосрочни партньорства с водещи местни и международни компании. В немалко случаи кандидати, индентифицирани от екипа на Стантън Чейс са получили възможност за промоция, както в страната, така и в чужбина. Екипът вече е работил по редица проекти за водещи мениджърски позиции, както и има редица успешно приключени проекти за висши ръководи позиции. Усилената ни работа е призната с  вътрешнофирмено признание – най-добър офис за 2012 сред колегите от регион  Югоизточна Европа.

Активен член сме на Българската асоциация за управление на хора, Американската търговска камара, Германо-Българската индустриално-търговска камара и Гръцкия бизнес съвет. Участваме в проекти, свързани с насърчаване на младите в избора им на кариерен път.

Днес Стантън Чейс София работи с клиенти в следните сектори:

Потребителски стоки и услуги
Индустрия/ Производствени предприятия
Фармацевтична индустрия
Финансови услуги
Технологии
Природни ресурси и енергетика
Логистика и транспорт
Професионални услуги

Може да откриете видоепредставяне на компанията ни тук.

Може да откриете информация за последното проучване на Stanton Chase CEO Survey 2015 , публикувано на сайта на списание Икономика тук, в сайта на Кариери, както и в електронния сайт на economy.bg тук и тук.

Може да откриете информация за  проучването на Stanton Chase CEO Survey 2014 , публикувано в списание Forbes  тук .

Може да прочетете за резултатите от проучването Stanton Chase CEO Survey 2014, публикувано в списанието на AmCham тук.

Дарина Пенева наскоро написа материал за списание Икономика , кото може да прочетете тук и за Karieri.bg относно даването на обратна връзка при наемане  тук.

Ако се интересувате от последните тенденции в технологичния сектор. може да прочетете статията на Красен Владимиров в списание  CIO  тук.

Може да откриете  интервю с Добромир Минков , публикувано в Investor.bg тук.
Може да откриете интервю с Дарина Пенева, Изпълнителен Директор тук.
Тук може да намерите интервю за подборa на ръководен персонал с участието на екипа, отговарящ за компаниите в сектор „Потребителски стоки и услуги“ за България. [част 1], [част 2]

Вижте как Стантън Чейс отпразнува 10 Годишнината си на българския пазар тук:

Consultants

Darina Peneva

Managing Director
d.peneva@stantonchase.com

Dobromir Minkov

Managing Partner
d.minkov@stantonchase.com

Elena Rusanova

Consultant
e.rusanova@stantonchase.com

Yuliana Popova

Research Associate
u.popova@stantonchase.com

Lyubka Ivanova

Research Associate
l.ivanova@stantonchase.com

Antonia Staleva

Research Associate
a.staleva@stantonchase.com

Mariana Ivanova

Senior Accountant
m.ivanova@stantonchase.com

Valentina Skocheva

Office Manager and Database Administrator
v.skocheva@stantonchase.com