We use cookies to enhance site functionality and your overall experience. By using this site, you agree to this use. Please visit our Privacy Policy for more information about your rights.
Ok, I Understand

CEO upitnik 2021

April 2022
Share LinkedIn Share E-mail
CEO upitnik 2021 Cover Image

Kroz naš četrnaesti CEO upitnik pokušali smo da obuhvatimo više tema koje su bile aktuelne u 2021. godini. Naša istraživanja, bazirana na odgovorima najviših rukovodilaca iz različitih grana industrije, pokazuju da su novi pristupi i izazovi probudili motivaciju i radoznalost kod većine.

Celu anketu možete pročitati preko sledećeg linka. Nadamo se da ćete uživati u čitanju!

Contact a Stanton Chase office near you

Find an office